//
в момента четете
Microsoft Project

Задаване и визуализиране на базова линия в Microsoft Project 2007

Базовата линия или базова рамка представлява снимка на графика. В общия случай се използва за отчитане на разликата между направените корекции върху графика по време на работа и първоначалното му състояние. Най – често се използва при работни графици.

Базовата линия се прави след като вече графикът е направен и преди да почне да се отчита прогреса по него. На Фиг. 1 е даден пример в който е направена базова линия и отчетен прогрес след това.

Фиг. 1 - График с базова линия

Фиг. 1 - График с базова линия

.

Фиг. 1 илюстрира крайният резултат от работата на ръководство. За да стигнем до него трябва да бъде изпълнени следните стъпки:

1. Да се направи график
2. Да се зададе базова линия
3. Да се визуализира базовата линия

.

1. Направа на график

На Фиг. 2 е даден примерен график, който ще бъде използван в последващите стъпки на ръководството.

Фиг. 2 - Основният график с връзки и ресурси

Фиг. 2 - Основният график с връзки и ресурси

.

2. Задаване на базова линия

Базовата линия се задава от менюто:

Tools -> Tracking -> Set Baseline...

След като се появи диалога Set Baseline и всички настройки са като тези на Фиг. 3 се натиска бутона OK.

Фиг. 3 - Диалога Set Baseline с маркирани правилни настройки

Фиг. 3 - Диалога Set Baseline с маркирани правилни настройки

.

3. Визуализация на базовата линия

За да се визуализира бозавата линия върху самият график трябва да се стартира Gantt Chart Wizard. Това става от контекстното меню на самият график (пуска се с десен бутон) и опцията Gantt Chart Wizard … (илюстрирано на Фиг. 4)

Фиг. 4 - Контекстното меню се Gantt Chart`a

Фиг. 4 - Контекстното меню се Gantt Chart`a

.

В последващите фигури от 5 до 9 са показани диалозите на Gantt Chart Wizard и опциите, които са необходими за визуализация на базовата линия.

Фиг.5 - 1ва стъпка

Фиг.5 - 1ва стъпка

.

Фиг.6 - 2ра стъпка

Фиг.6 - 2ра стъпка

.

Фиг.7 - 3та стъпка

Фиг.7 - 3та стъпка

.

Фиг.8 - 4та стъпка

Фиг.8 - 4та стъпка

.

Фиг.9 - 5та стъпка

Фиг.9 - 5та стъпка

.

След изпълнение на горепосочените стъпки вашият график трябва да изглежда така:

Фиг. 1 - График с базова линия

Фиг. 1 - График с базова линия

.

Опитайте:

За пълнотата на темата могат да се добавят и следните стъпки

Нанесете актуализация на сроковете и хората

Нанесете прогрес на изпълнение

Коригирайте визуализацията на прогреса

Илюстрирайте разликата в общите човекочасове

.

След изпълнението на тези стъпки графикът трябва да изглежда като този на Фиг. 10.

Фиг.10 - Графикът с нанесен прогрес и съпоставка с базовата линия

Фиг.10 - Графикът с нанесен прогрес и съпоставка с базовата линия

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: