//
в момента четете
Dashboard

Изграждане на Dashboard

Голямото количество данни по даден проект, производствена линия или реализацията на продажби на различни продукти могат да бъдат напълно неизползваеми при липсата на подходящо и прегледно структуриране и добро оформяне на крайните резултати.

Крайното оформяне на резултати почти винаги е съчетание между диаграми и таблици, които общават най – важните резултати. Именно това крайно оформяне на тези данни в няколко листа се нарича Dashboard.

За съставянето на Dashboard са необходими:

1. Да бъдат избрани правилните форми на основните таблиците;
2. Да бъдат съставени подходящи и автоматизирани обобщаващи таблици;
3. Да бъдат подбрани подходящите за конкретните данни диаграми;

За съжаление в тези 3 стъпки не се изчерпва цялата работа по създаването на Dashboard.

В настоящата статия ще бъдат разгледани няколко основни положения за крайното оформяне на данните в следният ред:

– Крайни резултати
– Смислова разбивка на крайните резултати
– Разбивка на резултатите по време
– Обединяване на всички данни в DashBoard

Крайни резултати

Крайни резултати

ПРЕДИ РЕДАКТИРАНЕ: Крайни резултати

Крайни резултати - след редакция

СЛЕД РЕДАКТИРАНЕ: Крайни резултати

Извършени промени:
– Текста описващ стойностите (“продажби” и “запитвания”) е пренесен от дясно;
– Добавени са дименсии;
– Сменени са цветове в йерархичен порядък, т.е. с най – висок тон са цифрите, следват описанията и дименсиите;

Резултати:
– Благодарени на преместването на описанията цифрите се набиват по бързо на очи. В повечето случаи хората гледащи DashBoard`a се ориентират по порядъка за значението на цифрите и за тях описанието е второстепенна информация;
– Благодарение на различните тонове на сиво се подчертават цифрите за сметка на дименсиите и описанията към тях, което отново помага за по бързото им намиране;
– Така представени данните могат по – лесно да се добавят в DashBoard`a;

.

Смислова разбивка на резултатите

ПРЕДИ РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на крайните резултати

ПРЕДИ РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на крайните резултати

СЛЕД РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на крайните резултати

СЛЕД РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на крайните резултати

Извършени промени:
– Към основната таблица е прибавена диаграма;
– Резултатите от един ред са представени на два за да се обвържат по – лесно с диаграмата;
– Текста е оцветен логически в синхрон с диаграмата;

Резултати:
– С оцветяването на резултатите в таблицата в същите цветове като тези на диаграмата логически се отделят цифрите и се свързват по лесно с диаграмата;
– Благодарение на направената диаграма се визуализира отношението между Запитвания и Продажби;

.

Разбивка на резултатите по време

ПРЕДИ РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на резултатите по време

ПРЕДИ РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на резултатите по време

СЛЕД РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на резултатите по време

СЛЕД РЕДАКТИРАНЕ: Разбивка на резултатите по време

Извършени промени:
– Премахнати са излишните елементи на диаграмата;
– Направен е лек фон за подчертаване на самата диаграма;
– Текста по скалите е намален и оцветен в сиво;
– Визуализирани са минимумите и максимумите по диаграмата;

Резултати:
– Представени са по – малко резултати, но е наблегнато на по – важните;
– Благодарение на спазената цветова гама диаграмите са отделени логически и резултатите са проследими с един поглед;

.

Обединяване на всички данни в DashBoard

Крайно оформяне на Dashboard`a

Крайно оформяне на Dashboard`a

Извършени промени:

– От предходните фигури са събрани всички диаграми и таблици;
– Резултатите са оформени в рамките на една страница;

Резултати:
– Резултатите от продажбите за 1 година и дейността по оферирането са събрани в рамките на една страница;
– В рамките на същата са показани и приносите на отделните продуктови линии с което се проследява колко успешни са те на по отделно;
– Представено е и проследяване на резултати през цялата година, което би спомогнало при планирането на фирмената политика за следващата година;

.

От тези линкове може да се свали файлът в pdf или xlsx формат:

T4 Example – Dashboards (pdf формат) 

T4 Example – Dashboards (xlsx формат)

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Автор

Статистика

  • 25,373 hits

Google PageRank

Advertisements
%d bloggers like this: