//
в момента четете
Microsoft Project, Microsoft Project 2007

Проверка на критичен път при мрежови графици

В основата на създаването на мрежови график е обвързването на всички задачи с връзки. В случай, че липсват връзки на някои от задачи, това би рефлектирало върху коректността на изчисленията.

Друга често срещана грешка е твърдото задаване на дати (под твърдо въведени се разбира ръчно зададени) на задачи. В този случай Project трябва да избере между две дати: зададената и изчислената на базата на връзки към предходни задачи. Респективно той избира по – късната.

Настоящото ръководство предлага проверки на тези две често срещани грешки. То е написано за Microsoft Project 2007, но принципът на работа с 2010 и 2013 е същият. Разликите могат да бъдат откирити само в менютата, които в последващите версии са заменени с рибони.

.

.

Проверка за твърдо зададени дати

Проверката за твърдо зададени дати е  по – лесна и ще бъде разгледана първа.

Фиг. 1 - Показване на идникатор за дати

Фиг. 1 – Показване на идникатор за дати

В стандартният изглед (Gantt Chart) втората колона е означена с “i” (Фиг. 1). Това е колоната за индикатори. На редовете, които има икона с индикатор означава, че има твърдо въведени дати. За да бъдат премахнати тези дати трябва да се маркират клетките в колоните за начало (Start) и край (Finish) и да се натисне бутона Delete от калвиатурата.

.

.

Проверка за пропуснати връзки

Под пропуснати връзки се разбира задача, от която няма връзка към друга. Тази грешка е често срещана тъй като този пропуск не влияе на датите, а само на резултатите (за пример свободен и пълен резерв).

Най – лесният вариант за намирането на този вид грешки е разрешването на Project да изчисли комплексен критичен път. При изчисляване на един критичен път за последна задача от него се приема последната като време. Когат се смята комплексен се приема, че може да има и други критични пътища и всяка задача след, която не започват други се приема за край на междинен критичен път и респективно се оцветява в червено.

Фиг. 2 - Диаологът Options

Фиг. 2 – Диаологът Options

Тази опция може да бъде стартираната в диалога Options, който се стартира от менюто:

Tools > Options

След като се стартира диалогът трябва да се избере табът Calculation и да се отметне опцията Calculate multiple critical paths както е показано на Фиг. 2 (опциите са оградени с червено).

След като е включена е препоръчително да бъде избран изгледът Network Diagram (както е показано на Фиг. 3) от менюто:

View > Network Diagram

За по – лесно проследяване може с десен бутон (трябва да е на празно пространство) да се пусне контексното меню и от там да се избере опцията Hide Fields. Това ще намали размера на кутийките, като махне от тях цялата информация освен ID, което всъщност ни трябва за да намерим търсените от нас задачи.

Фиг. 3 - Комплексен критичен път

Фиг. 3 – Комплексен критичен път

 

След тези манипулации графикът трябва да изглежда, като този на Фиг. 3. Със зелен правоъгълник е отбелязан допълнителния критичен път. Вижда се как задача с номер 337 не е последна, но и не излизат връзки от нея.

На този принцип се откриват и останалите пропуски, които след идентифицирането си могат да бъдат коригирани.

 .

.

БЕЛЕЖКИ

Преди да започнат проверките и корекциите по критичният път е добра практика да бъде създадена и визуализирана базова линия. Това ще помогне да се проследят нежелани промени в сроковете на графика.

Методът за комплексен критичен път също е подходящ и за изчисляване на няколко критични пътища за няколко под обекта в един график.

.

.

.

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Нови ръководства за графици | МАРТИН СИМЕОНОВ - 09.04.2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: