//
архиви

Линкове

This category contains 3 posts

RAW – web app за визуализации на данни

Видео за работа с app`а можете да видите на: http://vimeo.com/75866661 А това е адреса на приложението: http://raw.densitydesign.org/

По – важните открития в project management`a

По – важните открития в project management`a

Речник на project management`а

Речник на project management`а