//
архиви

Microsoft Project 2007

This category contains 1 post

Проверка на критичен път при мрежови графици

Copy of Фиг. 3 - Комплексен критичен пътВ основата на създаването на мрежови график е обвързването на всички задачи с връзки. В случай, че липсват връзки на някои от задачи, това би рефлектирало върху коректността на изчисленията.

Друга често срещана грешка е твърдото задаване на дати (под твърдо въведени се разбира ръчно зададени) на задачи. В този случай Project трябва да избере между две дати: зададената и изчислената на базата на връзки към предходни задачи. Респективно той избира по – късната. Continue reading