//
архиви

Microsoft Project 2013

This category contains 1 post

Създаване график на механизацията в Microsoft Prpject

iconЕдна от особените, но често срещани задачи особено при офертни графици е създаването на график на механизацията. Това ръководство ще илюстрира как посредством използването на изгледа Team Plane може да бъде направен такъв. Continue reading