//
Курсове

Провежданите курсове по Microsoft Project и Microsft Project Server са разпределени на Пет нива:

  • Първо ниво – базови познания по създаването на графици
  • Второ ниво – разширени познания по създаването и отчитането на графици
  • Трето ниво – работа с формули, създаване на таблици и изгледи
  • Четвърто ниво – организация на ресурсите и графиците в Microsoft Project Server
  • Пето ниво – организация на изгледи, права и други настройки в Microsoft Project Server

Разбира се темите съдържани в тях могат да се преподават отделно или да бъдат дефинирани други, в зависимост от необходимостите на клиентите и спецификата на тяхната работа.

Примерно съдържание на първите две нива:

Първо ниво

Част: създаване на график
Създаване и настройване на проект
Задачи, клонове от задачи и събития
Връзки между задачите
Основна работа с календари
Добавяне на ресурси
Диаграма на работната ръка

Част: отчитане на прогреса на работа
Създаване на базова линия
Отчитане на прогреса на работа

Второ ниво

Част: създаване на график
Работа с календари
Финни настройки на задачите
Дефиниране на шифри / номерация (WBS)
Ресурси: отчитане на натовареността, разхода и др.
Задачи: отчитане на различните видове разходи
Финансов график

Част: отчитане на прогреса на работа
Проследяване на промените във финансите и труда
Проследяване на промените в натовареността на ресурсите
Проследяване на изпълнени / оставащи количества

Запитване

Запитване за курсовете или допълнителна информация можете да получите на:
simeonov.martin@gmail.com
(0884) 097 868

или да използвате формата за запитване:

Comments are closed.

%d bloggers like this: